Kilpailumaastot

Sprintin karsinta – Košice, Technical University campus

Sprintin karsinta käydään Kosicen teknillisen Yliopiston kampusalueella ja sitä ympäröivillä asuinkorttelialueilla. Alueella sijaitsee myös pieniä puistoja. Korkeuseroja ei juurikaan ole.

Kartta: ISSOM standardi, mittakaava 1:4000 tai 1:3000, käyräväli 2 m, uudelleenkartoitus 2020


Sprintin finaali – Kosicen keskusta

Sprintin finaali käydään aivan Kosicen keskustassa. Alue jakaantuu kahteen osaan, toisaalta Kosicen vanhaan kaupunkiin, toisaalta sen laidalla olevaan suureen puistoon. Alueella ei ole juurikaan korkeuseroja. Molemmat hotellimme sijaitsevat finaalimaaston alueella.

Kartta: ISSOM standardi, mittakaava 1:4000 tai 1:3000, käyräväli 2 m, uudelleenkartoitus 2020


Maastomatkojen karsinta – Budimir

Kilpailumaasto on pääosin nopeakulkuista ja näkyvyys on hyvä. Ainoastaan pienellä alueella on tiheämpää kasvillisuutta. Alueella on tiheä polku- ja tieverkosto.

Kartta: ISOM 2017 standardi, mittakaava 1:7 500 tai 1:10 000 , käyräväli 5 m, uudelleenkartoitus 2020


Keskimatkan finaali – Sigord

Maasto sijaitsee 470 – 520 metrin korkeudessa alueella, jossa ei ole koskaan aiemmin järjestetty suunnistuskilpailuja.  Maasto on monimuotoista eroosion ja maanvyörymien jäljiltä. Puusto on pääosin lehtimetsää, jossa esiintyy myös suoalueita. Maasto on pääosin nopeakulkuista ja näkyvyys on hyvä. Tiheämpää kasvillisuutta esiintyy ainoastaan muutamilla yksittäisillä alueilla.

Kartta: ISOM standardi 2017, mittakaava 1:7 500 tai 1:10 000, käyräväli 5 m, uudelleenkartoitus 2020


Pitkän matkan finaali – Silica

Pitkän matkan finaali käydään Slovenský kras -luonnonpuiston kuuluisimmassa ja näyttävimmässä osassa. Alue on tunnettu karstimaastostaan, jolle on ominaista syvät maanvajoamat. Maanvajoamissa on 1-3 metrin korkuisia kallioseinämiä, erilaisia kivimuodostelmia sekä rotkoja. Kasvillisuustyyppi vaihtelee nopeakulkuisesta lehtimetsästä avonaisiin ja puoliavonaisiin alueisiin ja toisaalta tiheän kasvillisuuden peittämiin alueisiin.

Kartta: ISSOM standardi 2017, mittakaava 1:7 500 tai 1: 10 000, käyräväli 5 m, uudelleenkartoitus 2020