Lapponia-hiihdon järjestäjien erityissehdot >>


WMOC 2024 ja Fin5 -palveluiden erityissehdot >>


wmoc.fi -matkojen sopimusehdot

1. Noudatettavat yleiset sopimusehdot

wmoc.fi -matkat toteutetaan 1.7.2018 voimaan astuneen lain “Laki matkapalveluyhdistelmistä 901/2017” mukaisesti (jatkossa: Matkapakettilaki). Ilmoittautumalla matkalle matkustaja sitoutuu noudattamaan Matkapakettilain lisäksi näitä sopimusehtoja. Näillä sopimusehdoilla ei voida rajoittaa kuluttajalle Matkapakettilaissa määriteltyjä oikeuksia. Mikäli nämä sopimusehdot ja Matkapakettilaki ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ehtoja kuluttajan edun sekä Matkapakettilain mukaisesti.

2. Matkanjärjestäjä ja matkustaja

Matkapakettilain tarkoittamana matkanjärjestäjänä toimii Lounacom Oy, Y-tunnus 2495942-7, kotipaikka Turku. Henkilöä, joka ilmoittautuu matkakuvauksen mukaiselle matkalle ja solmii matkanjärjestäjän kanssa näiden sopimusehtojen mukaisen sopimuksen, kutsutaan näissä sopimusehdoissa matkustajaksi.

3. Tarjottavien matkapalvelujen pääominaisuudet

Kunkin matkan pääominaisuudet löytyvät www-sivuilta www.wmoc.fi, otsikon “matkakuvaus” -kohdalta.

4. Matkapaketin hinta, ilmoittautuminen ja maksuehdot

Matkapaketin hinta löytyy matkakuvauksesta. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla matkan varausmaksu www.wmoc.fi -sivujen verkkokaupassa. Varausmaksun suuruus käy ilmi sekä matkakuvauksesta että verkkokaupasta. Varausmaksuun lisätään kilpailun osallistumismaksu sekä mahdolliset muut suoraan kilpailun järjestäjältä tilattavat lisäpalvelut (esim. kilpailukortin vuokra), mikäli matkustaja haluaa, että matkanjärjestäjä hoitaa myös matkustajan ilmoittautumisen kilpailuun.

Matkan kokonaishinta voi olla porrastettu ilmoittautumisajankohdan mukaan. Hintaportaiden suuruudet ja päivämäärät käyvät ilmi matkakuvauksesta. Mikäli matkalle on tarjolla useampi kuin yksi lähtöpaikka, hinta voi riippua myös matkan lähtöpaikasta.

Mikäli matkustaja ilmoittautuu matkalle yksin ja hänelle ei saada hankittua huonetoveria, matkanjärjestäjällä on oikeus veloittaa matkustajalta matkakuvauksessa mainittu yhden hengen huoneen lisämaksu.

Maksun loppuosasta lähetetään matkustajalle sähköpostitse erillinen lasku, jonka eräpäivä on korkeintaan 60 vrk ennen matkan alkua.

5. Maksutavat

Varausmaksun voi verkkokaupassa maksaa seuraavien pankkien verkkomaksuilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken. Lisäksi maksutapana käyvät Visa/Mastercard -luottokortit sekä MobilePay. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

6. Alaikäisten osallistumisoikeus

Alle 18-vuotiaalla matkustajalla pitää olla mukana nimetty täysi-ikäinen matkahuoltaja. Mikäli matkahuoltajana ei toimi henkilön oma huoltaja, pitää alaikäisellä matkustajalla olla huoltajan kirjallinen lupa matkalle osallistumiselle sekä myöntymys kyseisen nimetyn matkahuoltajan käytölle.

7. Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista.

Matkustajan peruuttaessa matkan matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun. Peruutusmaksu on enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät kustannussäästöt ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot.

Peruutusmaksun suuruus on aina vähintään 100 euroa.

8. Matkapakettisopimuksen luovutus

Matkustajalla on oikeus luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle pysyvällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä myöhemmin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjä saa periä korvauksen luovutuksesta. Korvaus saa vastata enintään matkanjärjestäjälle siirrosta aiheutuneita todellisia kustannuksia eikä se saa olla kohtuuton. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava aiheutuneet kustannukset luovuttajalle ja annettava tälle niitä koskevat todisteet.

Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja mahdollisesti perittävän korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle

9. Matkustajien vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

Matkanjärjestäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta peruuttaa matka, jos ilmoittautuneiden matkustajien määrä on matkakuvauksessa mainittua vähimmäismäärää pienempi. Peruuttamisesta ilmoitetaan matkustajalle viimeistään 20 vrk ennen matkan alkamista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus rajoittaa matkalle myytävien paikkojen lukumäärää haluamallaan tavalla sekä olla hyväksymättä matkustajan ilmoittautumista matkalle, mikäli matkalle varattujen paikkojen lukumäärä ylittyy.

Matkanjärjestäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta,  purkaa matkustajan matkasopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkalaskuaan eräpäivään mennessä. Tällaisessa tilantessa matkanjärjestäjällä on myös oikeus luovuttaa vapautunut paikka jollekin toiselle matkustajalle.

Matkanjärjestäjällä on lisäksi oikeus peruuttaa matka, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Mikäli matka perutaan sen takia, että kilpailu, johon matkalla oli tarkoitus osallistua, peruutetaan tai siirretään, noudatetaan varsinaisen kilpailumaksun palautuksen osalta kyseisen kilpailujärjestäjän peruutusehtoja.

10. Hinnanmuutokset

Matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa matkan hintaa korkeintaan todellisten kustannusten nousua vastaavasti. Korotus voi perustua ainoastaan:

  • kuljetuskustannusten muutokseen, joka johtuu polttoaineiden tai muiden energialähteiden hinnoista;
  • matkapalveluihin kohdistuvien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen muutokseen;
  • matkapaketin kannalta merkitykselliseen valuuttakurssin muutokseen.

Mahdollisesta hinnannoususta ilmoitetaan matkustajalle viimeistään 20 päivää ennen matkan alkamista.

Mikäli hinnankorotus on yli 8 prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta, matkustajalla on oikeus ilman peruutusmaksua peruuttaa sopimus kohtuullisessa määräajassa.

Vastaavasti matkanjärjestäjän on alennettava hintaa vähintään kustannusten mahdollista laskua vastaavasti. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää hinnanalennuksesta maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

11. Avustamisvelvollisuus

Matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua.

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

12. Vahingonkorvaus matkanjärjestäjän virheen johdosta

Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle virheestä olosuhteet huomioon ottaen ilman aiheetonta viivytystä. Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ole ilmoittanut siitä matkanjärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä.

Matkanjärjestäjän korvausvastuu matkustajalle matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen johdosta aiheutuneista vahingoista voi olla enintään kolminkertainen verrattuna matkapaketin kokonaishintaan.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että:

  • virhe johtuu matkustajasta;
  • virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä;
  • virhe johtuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

13. Muutokset matkaohjelmaan

Merkittävistä muutoksista matkaohjelmaan tiedotetaan matkustajille ennen matkan alkua. Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä matkaohjelmaan myös vähäisiä, matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia matkan jo alettua.

14. Matkustajien valokuvaus

Ilmoittautumalla matkalle matkustaja antaa wmoc.fi:lle oikeuden valokuvata itseään ja julkaista kuvia wmoc.fi:n kanavissa, kuten www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kuvia voidaan luovuttaa myös ulkopuolisten medioiden käyttöön. Matkustajalla ei ole missään tilanteessa oikeutta saada korvausta kuvien käytöstä. Matkustajalla on oikeus käyttää itsestään otettuja kuvia omiin henkilökohtaisiin, ei kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä maksua.

15. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan matkustajan on oltava yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston www-sivuilta www.kkv.fi .

16. Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Matkanjärjestäjällä on koska tahansa oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Matkustajan on ennen sopimuksen tekoa tutustuttava voimassa oleviin sopimusehtoihin sekä kunkin matkan matkakuvauksessa mahdollisesti mainittuihin kyseisen matkan erityisehtoihin.